تقویت معدن و بانک ها با حکمرانی وزارت کشور

0 8,459

استنکاف بانکها وموسسات مالی ازپذیرفتن معادن دارای پروانه بهره برداری در جلسه فوری باحضور رییس خانه معدن ایران در محل ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمدرضابهرامن رییس خانه معدن ایران در گفت: حضور خانه معدن ایران به دعوت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه ی منطقه ای وزارت کشور در محل دفترریاست جمهوری درخصوص استنکاف بانکهای عامل وموسسات مالی ازاجرای تبصره (١)ماده(٩)قانون اصلاح قانون معادن مبنی بر تکلیف بانکها وموسسات مالی به قبول معادن دارای پروانه بعنوان وثیقه وتضمین اعطاء وبازپرداخت تسهیلات،مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار گرفت

وی تصریح کرد: مقرر شدتا خانه معدن ایران از طریق نمایندگیهای خود در سرتاسر کشور ،کلیه ی بانکهایی را که طی سه سال گذشته دراینخصوص اقدام به پذیرش ویا عدم پذیرش معادن دارای پروانه بهره برداری بعنوان وثیقه بانکی کردند را با ذکر مورد به وزارت کشور اعلام کند.

ممکن است از اینها هم خوشتون بیاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.