قدردانی فرماندار بندرعباس از شرکت فولاد هرمزگان

0 1,381

فرماندار بندرعباس از مشارکت شرکت فولادهرمزگان در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی تقدیر کرد.
درجلسه ای که به همین منظور برگزارشد احمد پویافر افزود: فولاد هرمزگان پیشرو در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی بندرعباس است که تا کنون اقدامات و فعالیتهای خوب و قابل تقدیری را درسطح استان و شهرستان انجام داده است که این را نشان مدیریت خوب مهندس ارزانی مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان دانست که همواره نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی در سطح استان مشارکت دارند .
فرماندار بندرعباس ضمن اهدای لوح به پاس زحمات و همکاری و همیاری مهندس ارزانی و مجموعه فولاد هرمزگان از فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی این مجموعه عظیم فولاد ی تشکر و قدر دانی نمود.
مهندس ارزانی مدیرعامل شرکت فولاد نیز در این دیداربا ارائه گزارش از فعالیتهای فولاد هرمزگان در حوزه مسئولیت های اجتماعی و موفقیت های این شرکت در تولید تختال در پنج ماهه نخست سالجاری گفت: حمایت مدیران ارشد استان و کشور مشارکت لازمه موفقیت فولاد هرمزگان است چرا که حضور بیشتر در برنامه های اجتماعی و فرهنگی و مسئولیت های اجتماعی منوط به درآمد زایی و سودآوری صنایع خصوصی نظیر فولاد هرمزگان است که همگان باید کمک کنند که فولاد هرمزگان در راستای دستیابی به ظرفیت اسمی موفق شود که بتواند بیش از پیش به مسائل فرهنگی و اجتماعی بپردازد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.