خبرها در موضوع

طلا

«سرچشمه» طلایی شد

معدن 24:شرکت مهندسی معدنی نوآوران از شرکت های زیرمجموعه‌ هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه (نماد سرچشمه) به عنوان…