فولاد مبارکه عملکرد قابل دفاعی در حفظ محیط زیست دارد

0 881

همایش بررسی چالش های جنگلکاری در مناطق صنعتی به میزبانی فولاد مبارکه و با حضور صاحب نظران و مسئولان حوزۀ جنگلبانی کشور و برخی از مدیران صنایع استان اصفهان در محل سالن برگزاری همایش های مرکز تحقیقات فولاد مبارکه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فولاد در حاشیۀ این همایش با هادی کیادلیری رئیس انجمن جنگلبانی کشور و نیز مرتضی ابراهیمی رستاقی مشاور شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور گفت وگو کردیم که ماحصل آن را در ادامه میخوانید.
جناب کیادلیری وظیفۀ صنایع در بهبود و صیانت از محیط زیست به ویژه جنگل داری را چطور ارزیابی میکنید؟
صنایع اصولا به منظور رشد اقتصادی و درنهایت توسعۀ کشور ایجادشده اند، اما رشد اقتصادی صرفا توسعه محسوب نمیشود. صنایعی که به موازات رشد اقتصادی به حفظ سرزمین و طبیعت می پردازند، کشور را به سمت توسعه رهنمون میکنند که در این راستا صنایع، کمک شایانی میتوانند انجام دهند؛ اگر هماهنگ با طبیعت باشند، میتوانند در جهت توسعه گام بردارند.
صنایع در راستای حفاظت از محیط زیست اقدام به کاشت گونه های مختلف و ایجاد کمربند سبز در اطراف واحدهای صنعتی خود میکنند، تأثیر این اقدامات را چگونه ارزیابی می کنید؟
هر اقدامی در این خصوص مؤثر است، چراکه بیش از ۸۰ درصد کشور ما خشک و نیمه خشک است، پس هر درختی که ما بکاریم، میتواند کمک کند. در عین حال می طلبد که این میزان فضای سبز همپای رشد صنعت توسعه یابد.
برگزاری این نشست علمی به میزبانی شرکت فولاد مبارکه را چطور ارزیابی میکنید؟
زمانی که کارخانه ای به این بزرگی و وسعت در حوزۀ محیط زیست گام برمیدارد و نشست علمی برگزار میکند، نشانۀ مبارکی است، اصلا شاخص تعالی و رشد مردم هر جامعه به میزان توجه آن مردم به مسائل محیط زیست است. حال با این اوصاف اگر کارخانه ای خودش داوطلب باشد، نوید خوبی برای کشور است. این حجم جنگل کاری در فولاد مبارکه در نوع خودش بسیار جالب توجه است؛ همینطور استفاده از پساب تصفیه شده برای حفظ طبیعت که امیدواریم این کمکها به حفظ جنگلهای طبیعی ما هم منتج شود. ؛ چراکه حفظ جنگلهای طبیعی نیز کمک به آب و هوای این سرزمین است و فولاد مبارکه با این سابقه نشان داده است که دغدغه محیطزیست و حفظ و توسعۀ آن را دارد.
تخصص و دلسوزی برای نگهداری فضای سبز در فولاد مبارکه به وضوح مشاهده میشود
مرتضی ابراهیمی رستاقی مشاور شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور در مورد نحوه سازوکار و مزیت های جنگلهای دست کاشت که در واحدهای صنعتی نیز استفاده میشود، گفت: به دلیل اینکه هزینه نگهداری این نوع از جنگلها بسیار سنگین است، بنابراین موضوع اقتصاد آن مطرح میشود که در اینجا نوع گونه هایی که استفاده میشود، اهمیت دارد به نحوی که همراه با درآمد باشد و بخشی از هزینه های خود را تأمین کند. بحث اقتصاد جنگلهای دست کاشت موضوعی است که اخیرا سازمان جنگلها و مراتع کشور روی آن کار میکند که زراعت چوب شاخهای از آن است. جنگل کاری اقتصادی درواقع کاشتن گونه های بومی چندمنظوره است که ضمن ارزشهای زیست محیطی که دارد از تولیدات آنهم بتوان استفاده کرد.
واقعیت این است که فولاد مبارکه و ذوب آهن قریب به ۱۸ هزار جنگل دست کاشت به وجود آورده اند که اقدام قابل توجهی است و در ایران نظیر آن را نداریم.
جنگلهای دست کاشت عموما در مناطق خشک و کم آب هستند و ازآنجاییکه این مناطق با محدودیت آب روبرو هستند با انتخاب گونه درست میتوان تا حدودی هزینه های مراقبت و نگهداری آن را تأمین کرد. ورود فولاد مبارکه به بحث ایجاد فضای سبز و برگزاری نشست های علمی میتواند نوید بزرگی برای فضای سبز و محیط زیست کشور باشد و من به نوبه خود به مدیریت فولاد مبارکه تبریک میگویم که کارکنان متخصصی در این حوزه دارند که توانستند در بهبود فضای سبز مؤثرتر از حتی نمونه خود در کشور باشند؛ چراکه مشکلات مدیریتی کمتری دارند و تخصص و دلسوزی برای نگهداری فضای سبز در این واحد صنعتی بهوضوح مشاهده میشود.
فولاد مبارکه در حوزه جنگل داری میتواند نمونه ای برای صنایع دیگر باشد
در ادامه فریبرز غیبی رئیس جنگل های خارج شمال سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با برشمردن چالشهای عمده منابع طبیعی در جهان و ایران گفت: تغییر اقلیم، کمبود آب شیرین، جنگل زدایی و بیابان زایی، کمبود انرژی و سایر منابع، کمبود موادغذایی و کاهش ذخایر ازجمله این مشکلات است.
وی با اشاره به اینکه کل مساحت کره زمین ۵۱ میلیارد هکتار معادل ۲۸ درصد خشکی و ۷۱.۵ درصد اقیانوس و دریا و دریاچه است، افزود: از ۲۸.۵ درصد سطح خشکیها (۱۴.۵ میلیارد هکتار) فقط ۲۳ درصد آن حدود (۳.۳ میلیارد هکتار) دارای توان تولیدی قابل محاسبه است.
رئیس جنگلهای خارج شمال سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در خصوص اثرات تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم های جنگلی اظهار کرد: تغییر در وضعیت برداشت، افزایش آتش سوزی، هجوم حشرات جدید، افزایش تنش خشکی، جابه جایی جنگل خشک با مراتع، هجوم گونه های مهاجم، مشکل زنده مانی نهال ها و مشکل تجدید حیات گونه ها ازجمله مشکلات به وجود آمده برای اکوسیستمهای جنگلی است.
وی میزان مصرف آب در بخش کشاورزی را ۹۳.۵ درصد از کل بارشها دانست و گفت: شرب و بهداشت سهم ۵ درصدی، معدن، صنایع و سایر سهم ۱.۵ درصدی از مصرف آب را دارند و درصد تلفات آب در بخش شرب و بهداشت بین ۲۷ تا ۳۵ درصد است و تلفات عمده آب کشور با ۶۴ درصد از آن بخش کشاورزی است و بازده مصرف پروژههای آبیاری کشور حدود ۳۶ درصد است.
رئیس جنگلهای خارج شمال سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در پایان از فولاد مبارکه بابت میزبانی و تدارک این نشست علمی تقدیر و تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد تا این شرکت بتواند در حوزه جنگلداری نمونه ای برای صنایع دیگر کشور باشد.

ممکن است از اینها هم خوشتون بیاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.