مرکز تحقیقات و توسعه معدنی کاتد مس و عناصر نادر خاکی در اشتهارد راه اندازی می شود

0 1,629

مرکز تحقیق وتوسعه معدنی تولید کاتد وعناصرنادرخاکی دراشتهارد بزودی افتتاح می شود.

عباس ابراهیمی رییس هئیت مدیره شرکت آلیاژ سازان در گفتگو با معدن ۲۴ گفت:
مرکز تحقیق وتوسعه معدنی تولید کاتد وعناصرنادرخاکی دراشتهارد بزودی افتتاح می شود.
وی تصریح کرد:کارخانه درفاز اول که تا دو هفته دیگر راه اندازی خواهد شد مستقیما برای یکصد پنجاه نفرازتحصیل کرده های دانشگاهی واساتید مجرب ایجاد شغل می کند . همچنین در این واحد روزانه ١٠تن کاتد٩٩/٩٩ درصد وحدود ٣٠تن روزانه کنسانتره ٣۵درصد تولید می شود.
ابراهیمی خاطر نشان کرد:تحقیقات برای کلیه معادن فلزات رنگی وعناصر نادر خاکی ومطالعات فراوری وارائه فلوشیت پایلوت وراه اندازی کارخانه های مس از جمله اهداف راه اندازی این مجتمع است.
گفتنی است این واحد درسه فاز اجراء خواهد شد و تا دوسال اینده فازهای دوم وسوم هم با با اشتغال۵٠٠نفر وبا سرمایه گزاری یکصد پنجاه میلیارد تومان دراستان البرز اقدام به فعالیت خواهد کرد.

ممکن است از اینها هم خوشتون بیاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.