با به ظرفیت اسمی رسیدن ماشین ریخته گری شمارۀ ۵ حاصل شد؛

تولید تختال در فولاد مبارکه از مرز ۵۸۰ هزار تن در ماه گذشت

0 1,072

در راستای دستیابی به ظرفیت اسمی ۷٫۲ میلیون تن فولاد خام در فولاد مبارکه، تلاشگران ناحیۀ فولادسازی و ریخته گری این شرکت موفق شدند با همکاری سایر واحدها در آبانماه سال جاری به رکوردهای تازهای در تولید ماهانه، روزانه و بیشترین میزان بهره برداری از ماشین ریخته گری شمارۀ ۵ دست یابند.
مدیر ناحیۀ فولادسازی و ریخته گری فولاد مبارکه با تأیید این خبر و ضمن قدردانی از تلاش کارکنان ناحیه گفت: به منظور تحقق اهداف از پیش تعیین شدۀ شرکت و در پی تأکید مدیرعامل سازمان بر استفادۀ حداکثری از ظرفیت های موجود، تلاش بی وقفه و به کارگیری تکنیک های کارِگروهی و حس تعلق سازمانی نزد کارکنان این ناحیه به بار نشست و منجر به ثبت این رکورد ارزنده در نتایج پارامترهای تولید در ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم شد.
محمدرضا بنائیان مفرد نقش ماشین ریخته گری شمارۀ ۵ را در کسب این رکورد بسیار مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: در این ماه میزان تولید ماشین ریخته گری شمارۀ ۵ به رکورد چشمگیر ۱۵۲هزار و ۵۰۰ تن رسید.
وی با تأکید بر اینکه به موازات کسب این رکورد شاهد بهبود عملکرد در همۀ بخش های ناحیه بوده ایم، گفت: در نهم آبان رکورد تناژ ذوب به ازای یک روز به میزان ۲۱هزار و ۸۹۶ تن افزایش یافت. این در حالی است که رکورد متوسط تعداد ذوب ریخته گری شدۀ روزانه در طول این ماه به تعداد ۱۰۹ ذوب ارتقا داده شد.
مدیر ناحیه فولادسازی و ریخته گری فولاد مبارکه در همین خصوص از کسب رکورد متوسط ذوب بر روز به کورۀ قوس الکتریکی و همچنین کاهش زمانTap To Tap (فاصلۀ زمانی تخلیۀ یک ذوب تا تخلیۀ ذوب بعدی) به مقدار ۱۰۱ دقیقه و همچنین رکورد ارسال تختال گرم به ناحیۀ نورد گرم خبر داد و اظهار داشت: تمامی این زحمات و موفقیت ها باعث شد تا رکورد بی نظیر تولید تختال به میزان ۵۸۰هزار و ۳۳۲ تن در ماه به ثبت برسد.
وی با اشاره به این مطلب که برنامۀ تولید ماهانۀ این ناحیه به میزان ۵۴۰هزار تن بوده است گفت: با کسب این دستاورد ارزنده، شاهد رشد ۷٫۴ درصدی نسبت به برنامه و افزایش ۱٫۷۵ درصدی تولید نسبت به آخرین رکورد (اردیبهشت ماه ۹۶) هستیم.
بنائیان مفرد در ادامه با تأکید بر اینکه تمامی رکوردهای قبل در ۶ ماهۀ اول سال که هرماه ۳۱ روز بوده اتفاق افتاده، تصریح کرد: این رکورد در ۳۰ روز حاصل شد؛ ضمن اینکه در آخرین رکورد که در اردیبهشت ماه سال جاری به دست آمده بود، متوسط عرض تختال تولیدی معادل ۱۳۰۳ میلیمتر بود؛ ولی در آبانماه متوسط عرض معادل ۱۲۶۲ (۴۱ میلیمتر کمتر) بوده است. این موضوع که تأثیر بسزایی در تناژ تولید ماهانه دارد، ارزش دستیابی به این رکورد را دوچندان میکند.

ممکن است از اینها هم خوشتون بیاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.