راه اندازه کوره پاتیلی ۷ فولاد مبارکه اصفهان

0 1,197

مدیر اجرای پروژه های آهـــن ســــازی و فــــولادســــازی از راه اندازی و بهره برداری از واحد کورۀ پاتیلی شمارۀ ۷ شرکت فولاد مبارکه خبر داد و گفت: به منظور بهره گیـــــری از ظرفیــــت تولیــــــد ایجادشده در کوره های قوس الکتریکی و ریخته گری مداوم و دستیابی به ۷٫۲  میلیون تن فولاد مذاب در فولاد مبارکه، کورۀ پاتیلی شمارۀ ۷ با استعانت از خداوند متعال و تلاش و کوشش کارکنان شرکت فولاد مبارکه، احداث و پس از تست های موفقیت آمیز به بهره برداری رسید.

مهــــــرداد عبدالرحیــــم زاده در تشـــریح برخـــی مشخصات این پروژه با بیان اینکه هزینۀ اجرای این پروژه در دو بخش خارجی و داخلی بالغ بر ۱۰٫۳ میلیون یورو و ۷۰ میلیارد ریال بوده است، افزود: حـــــجم عمــــدۀ خدمات ساخت و نصــــب بالغ بر ۱۲۰۰ تن سازه و تجهیز فلزی، ۷۵۰۰ اینچ جوش لوله، ۴۲۵۰۰ متر انواع کابلکشی،۴۸۰۰ مترمکعب خاکبرداری، ۲۵۰۰ مترمکعب بتن ریزی و ۱۹۰ تن میلگرد بوده است.

در همین زمینه محمدحسین خرمی، رئیس اجرای پروژه های فولادسازی نیز با تأکیــــد بر اینکه وظیفۀ واحد کورۀ پاتیلی در فرایند تولید تختال، خالص سازی ذوب و آماده سازی آنالیز متالوژیکی ذوب براساس گرید ذوب موردنظر است، گفت: با اضافه شدن یک کورۀ پاتیلی به مجموع ۶ کورۀ عملیات ثانویۀ قبلی در واحد فولادسازی، برنامه ریزی جهت آماده سازی آنالیز ذوب و انتقال آن به ریخته گری بهینه میشود و به طور متوسط در هر ۲۴ ساعت امکان انجام عملیات ثانویه بر روی ۱۵ ذوب را فراهم می آورد.

وی افزود: با افزوده شدن یک واحد کورۀ پاتیلی علاوه بر مزیت یاد شده زمان انتظار ذوب جهت عملیات ثانویه نیز کاهش مییابد. ضمن اینکه این فرایند منجر به افزایش راندمان فولادسازی ازنظر کمی و کیفی میشود و گام مهمی در راستای دستیابی به اهداف شرکت است.

خرمــــی ادامــــه داد: به لحــــاظ موقعیــــت مکانی، کورۀ پاتیلی شمارۀ ۷ در مرکز سالن فولادسازی قرار گرفته است؛ ازاین رو با توجه به لزوم اجرای پروژه، بدون وارد آوردن هرگونه توقف به سایر خطوط تولید، فرایند ساخت و احداث این تجهیز با مشکلات خاص خود مواجه بود که خوشبختانه با همکاری قابل تقدیر مدیریت و کارکنان متعهد واحد فولادسازی، این پروژه بدون هیچ حادثۀ انسانی و تجهیزاتی انجام شد و به بهره برداری رسید.

ممکن است از اینها هم خوشتون بیاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.