پافشاری زغالی ها بر افزایش قیمت زغالسنگ

0 890

در جلسه ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، انجمن تولیدکنندگان زغال سنگ و مجموعه های مصرف کننده زغال سنگ موضوع افزایش نرخ زغال سنگ مورد بحث قرار گرفت و افزایش ۱۳ درصدی آن مورد تصویب قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد که در صورت های مالی ۹ ماهه شرکت ها این افزایش نرخ لحاظ شود، اما گویا ذوب آهن مجددا درخواست تجدید نظر داده است.
سعید صمدی دبیر انجمن زغال سنگ در خصوص نامه اخیر ذوب آهن گفت: این موضوع قبلا مورد تصویب واقع شده و ما تاییدیه های نهایی را گرفتیم، نماینده ذوب آهن نیز در جلسه که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت بود این مسئله را پذیرفت و بیان داشت که این موضوع را عملی خواهد کرد.
وی ادامه داد: این موضوع مسئله امروز نیست که بتوان به راحتی آن را زیر سوال برد. حتی انجمن زغال سنگ نیز به افزایش نرخ های بالاتر اعتقاد داشت و این افزایش به علت در نظر گرفتن منافع شرکت هایی همچون ذوب آهن بوده است.
وی توضیح داد: در نتیجه نمی توان در مورد موضوعی که توافق و تصویب شده بار دیگر سخن گفت، حتی شرکت های مربوطه نیز در این داستان پذیرفته و در صورت های مالی خود لحاظ کرده اند در نتیجه بیان این مسئله که باید بار دیگر بازنگری صورت گیرد، درست نیست.
وی تاکید کرد: در این برنامه منافع سهامداران خرد توجه شده و باید گفت این میزان افزایش برای هر دو طرف مناسب است و همچنان که آن ها منافع سهامداران خود را در نظر می گیرند، ما نیز باید منافع سهامداران خود را در نظر بگیریم.
وی خبر داد: انجمن زغال سنگ هم در این خصوص نامه ای برای وزرا، آقای کرباسیان و سرقینی نوشته و اعتراض خود را اعلام کرده است، چرا که با در نظر گرفتن نامه ارسال شده ذوب آهن به سازمان بورس تفاهم نامه پیشین ما دچار مشکل خواهد شد.
وی تاکید کرد: وزارت خانه مربوطه نیز پشت این تفاهم نامه ایستاده و از آن حمایت خواهد کرد.

منبع بورس 24
ممکن است از اینها هم خوشتون بیاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.