سبحان میرزایی سردبیر معدن24:

لزوم تبیین فرهنگ اکتشافی در حوزه معادن کشور

0 265

معدن۲۴: یک زمانی حدودا ۱۰ تا ۱۵ سال پیش با آنکه تمام خودروها دارای کمربند ایمنی بودند اما به ندرت و کمتر کسی از آن استفاده می کرد. همه مردم با علم به اینکه بستن کمربند ایمنی موجب ایمنی و جلوگیری از صدمات بیشتر به سرنشینان خودرو می شود، اما از بستن آن خودداری می کردند تا اینکه در فضای عمومی جامعه فرهنگ استفاده از آن تبلیغ و اطلاع رسانی شد که این روزها کاملا متفاوت با همان ۱۰ سال پیش کمتر کسی دیده می شود که هنگام رانندگی کمربند ایمنی خود را نبسته باشد.

تبیین و آگاهی دادن کار فرهنگی محدود به حوزه و موضوع خاصی نبوده و فرهنگ استفاده از هر چیزی و کار در هر حوزه ای باید به طور جامع در اختیار عموم قرار بگیرد. یکی از این حوزه ها که ضعف در آن به شدت احساس می شود حوزه اکتشاف معادن است که آنطور که باید حتی در حال حاضر فرهنگ اکتشافی در آن تبیین نشده و به اصطلاح خودمانی جا نیفتاده است.

متاسفانه در جامعه معدنی ایران و بخصوص در بنگاه های مختلف خصوصی و دولتی، هنوز با سطح ایده آل فرهنگ اکتشافی و لازمه داشتن نگاه سرمایه گذاری به جای نگاه هزینه ای فاصله زیادی داریم. در شرایط کنونی حاضر غالب مدیران این حوزه صرفا طرح و برنامه های مجموعه های تحت مدیریت خود را کوتاه مدت و احتمالا بر اساس دوران مدیریتی خود تعریف و تنظیم می کنند که با پایان دوره مدیریت آنها، ضعف برنامه های زیرساختی و بنیادی همانند اکتشاف به شدت دیده می شود.

حالا هم ما در برهه ای از تاریخ کشور به سر می بریم که فرهنگ اکتشافی باید بسیار قبل تر از آن  در کشور انگاشته می شد، دقیقا همانند زمانی که بستن کمربند ایمنی برای سرنشینان خودرو جا افتاده شد، چرا که نبستن کمربند ایمنی در خودرو همان هشدار در معرض خطر مرگ بودن سرنشینی را می دهد که ضعف در اکتشافات به جامعه معدن و صنایع معدنی و درنهایت به یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران می دهد!

ممکن است از اینها هم خوشتون بیاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.