ارزش افزوده معادن در حال بهره‌برداری ۷۵.۶ درصد رشد کرد

0 76

معدن ۲۴:سال ١۴٠٠ معادن در حال بهره‌برداری کشور ۲ میلیارد و ۱۹۷ میلیون و ۵۴۶ هزار ریال ارزش افزوده ایجاد کرده‌اند که نسبت به سال قبل ۷۵.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد

مرکز آمار ایران چهلمین طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور را به منظور تهیه آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد این بخش و محاسبه سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور، همچنین اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و ارزیابی نتایج برنامه‌ها، اجرا کرده است. این آمارگیری در سال ١۴٠١ با مراجعه به ٧٢۵٠ معدن برای دستیابی به اطلاعات نهایی شده سال ١۴٠٠ معادن کشور، اجرا شده است (روش جمع‌آوری اطلاعات معادن به صورت سرشماری است).

مروری بر نتایج به دست آمده نشان دهنده موارد زیر است:
سال ١۴٠٠ تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور ۶٠٢۵ معدن بوده که نسبت به سال قبل ۴.۲ درصد (٢۴٣ معدن) افزایش داشته است.
سال ١۴٠٠ تعداد شاغلان معادن در حال بهره‌برداری کشور ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده که نسبت به سال قبل ۸.۳ درصد (١٠٠٣١ نفر) افزایش داشته است.
سال ١۴٠٠ معادن در حال بهره‌برداری کشور ۲ میلیارد و ۱۹۷ میلیون و ۵۴۶ هزار ریال ارزش افزوده ایجاد کرده‌اند که نسبت به سال قبل ۷۵.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. استان‌های کرمان، یزد و خراسان رضوی به ترتیب با ١٠٩۶٠۵٢، ۴٠٢۴٩۴ و ١٧٨١۵١ میلیارد ریال بیش‌ترین ارزش افزوده را داشته‌اند.
سال ١۴٠٠ حدود ۴۸۵ هزار و ۵۷ تن مواد معدنی به ارزش ٢٧۵٠٢۴١ میلیارد ریال تولید شده که نسبت به سال قبل از نظر مقدار ٣٨٧٠۵ هزار تن و از نظر ارزش ١٢۵۶۵۴۶ میلیارد ریال، به ترتیب معادل ٨, ٧ درصد و ٨۴.١ درصد افزایش داشته است.
سال ١۴٠٠، ارزش سرمایه‌گذاری معادن در حال بهره‌برداری کشور معادل ٧٨٧۶۵ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل ۴۳.۶ درصد افزایش داشته است.

 

منبع انجمن مس ایران
ممکن است از اینها هم خوشتون بیاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.