آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار “اجرای فاز اول نیروگاه خورشیدی ۱۰ (ده) مگاواتی شهرستان بردسیر شرکت جهان فولاد سیرجان بصورت EPC”

0 163

شماره مناقصه: ۰۲۸۷-خ-م

معدن ۲۴:شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد”اجرای فاز اول نیروگاه خورشیدی ۱۰ (ده) مگاواتی شهرستان بردسیر بصورت EPC” را به شرکت های صلاحیتدار مورد تایید ساتبا (سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق) واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد صلاحیت دعوت به عمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری چهار شنبه مورخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۲، نامه اعلام آمادگی خود را به همراه مدارک و مستندات براساس دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران به آدرس ایمیل tender@sjscosteel.com ارسال نمایند.
• شرایط
۱- شرکت ها می بایست جهت دریافت دستورالعمل ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی سایت شرکت به آدرس www.sjsco.ir مراجعه نمایند. (تکمیل و ارسال فرم دستورالعمل مذکور به منظور ارزیابی کیفی الزامی است)
۲- درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه (اعلام آدرس ایمیل، شماره تلفن ثابت و همراه الزامی است.)
۳- اساسنامه و مدارک ثبتی، رزومه سوابق، مدارک و مستندات توان مالی ،گواهی نامه اعلام رضایت کارفرمایان ،گواهی صلاحیت ایمنی و پیمانکاری (دارای اعتبار) و سایر مدارک و مستندات مطابق دستورالعمل ارزیابی کیفی.
۴- در صورت عدم ارائه مستندات مربوط به موارد مذکور؛ شرکت متقاضی مردود و از روند مناقصه کنار گذاشته خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.
سایر موارد:
۱- محل انجام کار موضوع آگهی: استان کرمان، شهرستان بردسیر.
۲- ارائه اسناد و اعلام آمادگی مطابق شرح بالا هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و شرکت جهان فولاد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۳-  شرکت جهان فولاد سیرجان پس از ارزیابی مستندات ارسالی، شرکت هایی که در این مرحله واجد صلاحیت مقدماتی باشند را به مناقصه دعوت خواهد کرد.
۴-  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
۵- شرکت ها میتوانند در مورد ابهامات و سوالات مربوطه، با کمیسیون معاملات شرکت جهان فولاد سیرجان با شماره ۰۹۹۱۲۹۳۸۳۱۷ تماس حاصل نمایند.

واحد دبیرخانه کمیسیون معاملات
(شرکت جهان فولاد سیرجان)

ممکن است از اینها هم خوشتون بیاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.