” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ” تهیه و اجرای خط تأمین نیتروژن پروژه های احیاء شماره دو و احیاء مگامدول شرکت جهان فولاد سیرجان به صورت PC”

0 116

” مناقصه شماره ۰۲۷۷-خ-م” 

معدن۲۴:شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار “تهیه و اجرای خط تأمین نیتروژن پروژه های احیاء شماره دو و احیاء مگامدول به صورت PC ” از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تمامی پیمانکاران معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR دریافت نمایند. 

• شرایط: 

۱- آخرین فرصت تحویل پاکات: پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۱۵/۰۹/۱۴۰۲.  

۲- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰  (نه میلیارد و پانصد میلیون) ریال مطابق اسناد مناقصه. 

۳- محل انجام کار: شرکت جهان فولاد سیرجان واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان – شیراز، کیلومتر ۲ جاده اختصاصی گل گهر. 

۴- محل تحویل پاکات: استان کرمان، شهرستان سیرجان، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت جهان فولاد سیرجان و استان تهران، شهر تهران، دفتر شرکت جهان فولاد سیرجان. 

۵- شرکت جهان فولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد. 

۶- هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد و ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند. 

۷- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۹۱۲۹۳۸۳۱۷ و آدرس ایمیل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نمایید. 

 

دبیرخانه کمیسیون معاملات 

شرکت جهان فولاد سیرجان

ممکن است از اینها هم خوشتون بیاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.