سیکل فسادزای محدوده های اکتشافی

0 132

ثبت محدوده های اکتشافی در کشور با چالش های بعضا غیر متعارف و عجیبی روبرو است.

به گزارش معدن ۲۴، عملکردها و نوع مناسبات میان سازمان های نظام مهندسی معادن در استان از یک سو و سازمان های صمت استان ها از سوی دیگر سبب نوعی دور زدن قوانین و بروز یک سیکل معیوب و فسادزا شده است. نشانه و بررسی ها نیز حاکی از آن است که این سیکل معیوب در ثبت محدوده و وضعیت مجوزها در مدت اخیر افزایش یافته است.  

به طور کلی طرح های اکتشافی می بایست توسط اعضای سازمان نظام مهندسی معدن تهیه و سپس توسط سازمان نظام مهندسی و کارشناسان صمت استان تایید شوند. 

اما مشکل از جایی شروع شده است که به دلیل تعدد این طرح ها یک پیش نویس و الگوی مشخص از فرم ها وجود دارد که بر اساس آن صدور انجام می شود.  

طرح های مذکور به دلیل اینکه اساسا بر مدل پیش نویس طراحی می شود ایرادات متعددی دارند و اساسا از لحاظ زمین شناسی و اکتشافی بررسی روی آن ها انجام نمی شود، ا

این طرح ها باعث یک سیکل فساد بین سازمان نظام مهندسی استان ها و سازمان صمت استان ها شده است.  چرا که غالبا این طرح ها به کارشناسان سازمان صمت ارائه داده می شوند، یعنی کسانی که کارمندهای رسمی این سازمان هستند و نه مهندسین مرتبط. بنابراین تنها از مهر سازمان نظام مهندسی استفاده می شود.  

در واقع سازمان نظام مهندسی ابتدا طرح اکتشاف که اشتباه و غیر منطقی است را به شرکت های معدنی دیکته می کند که این خود تبعات بسیار زیادی دارد.  

در واقع  با دیکته کردن طرح اکتشاف که نویسنده آن دانش، تخصص لازم را ندارد و محدوده اکتشافی را ندیده است موجب خسارت مالی و مشکلات اجرای اکتشاف منطقی می شود. این یعنی کنار زدن شرکت های تخصصی معدنی از این فرایند و جایگزین کردن فرایندهای غیر کارشناسی.

استیل‌پرایس برگزار می‌کند:  دومین کنفرانس اکتشاف 

۰۲۱-۸۸۹۸۱۲۰۶  /  ۰۹۳۶۱۵۸۴۷۸۸

ثبت نام

با ما باشید

ممکن است از اینها هم خوشتون بیاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.