با تصمیم کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات

صادرکنندگان فولاد، مکلف به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی خود در سامانه نیما شدند

0 65

معدن ۲۴:کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، تمامی صادرکنندگان زنجیره فولاد را مکلف کرد تا از اول فروردین سال آینده نسبت به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز خود در سامانه نیما اقدام کنند.

کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در نوزدهمین نشست خود، تمامی صادرکنندگان زنجیره فولاد از ابتدا تا انتهای زنجیره را مکلف کرد تا از اول فروردین سال آینده نسبت به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز خود در سامانه نیما اقدام کنند.

این تصمیم با هدف اجرای بند یک ماده ۸ آیین‌نامه ذیل تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغی طی مصوبه ۶۲۳۱۷۰ مورخ ۱۵ آذر سال گذشته هیات وزیران، ناظر بر تکلیف صادرکنندگان گروه فولادی و فلزات اساسی سنگین به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به صورت ۱۰۰ درصد از طریق فروش حواله در سامانه نیما و پیرو مصوبات پانزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ناظر بر تکلیف عرضه ارز بخشی از زنجیره تولید فولاد در سامانه نیما وفق مصوبات ۱۹ جلسه کارگروه برگشت ارز مورخ ۲۳ بهمن امسال، صادر شده است.

اهم تصمیمات نوزدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، به شرح زیر است:

**با توجه به پایان مهلت مقرر موضوع مصوبه /۱۷۰۶۲۳ ت /۶۰۰۷۰ ه مورخ ۱۵ آذر ۱۴۰۱(آئین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) در خصوص ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ مقرر شد: کوتاژهای صادراتی سال مذکور با شرط رعایت مهلت قانونی ۱۵ ماهه صرفاً با ارائه ارز حاصل از صادرات در قالب فروش حواله ارزی در سامانه نیما (به صورت ریال دوم و دریافت ارز توسط بانک/صرافی بانکی منتخب بانک مرکزی) و اسکناس در سامانه سنا (به شرط ارائه اظهارنامه ورود اسکناس به کشور) امکان ایفای تعهدات صادراتی و تکمیل فرآیند مصرف پروانه‌های صادراتی در سامانه مربوطه را خواهند داشت. بدیهی است رفع تعهد صادراتی به روش‌های فوق مشمول معافیت‌های مالیاتی نخواهند شد.

**با عنایت به اتمام مهلت قانونی (۳۰ دی‌ماه) ایفای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱ مقرر شد: موضوع پرونده‌های موارد خاص دارای تعهدات ایفا نشده حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ جهت بررسی و تعیین تکلیف در کمیته کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات در چارچوب زیر ارائه و تصمیم‌گیری نهایی شود:

-صادرکنندگانی که تاریخ ثبت سفارش آن‌ها قبل از تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۲ و تاریخ قبض انبار آن‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ است.

– صادرکنندگان محصولات پتروشیمی که وفق مکاتبه شماره ۱۸۲۷۴۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ در لیست اعلام شده از سوی دفتر تخصصی صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت (موضوع مکاتبه شماره ۱۷۹۹۹۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰) به بانک مرکزی به عنوان شرکت‌های مستثنا از ضوابط بند (۱) ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته‌اند و به دلیل عدم تعیین تکلیف این فهرست توسط بانک مرکزی در سامانه ذی‌ربط تاکنون موفق به رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود تا پایان مهلت مقرر نشده‌اند.

– صادرکنندگان از محل ورود موقت که تقاضای مهلت جهت واردات کالای خود و تأمین ارز آن از محل مانده کوتاژهای صادراتی خود را دارند (پروانه‌های صادراتی از سال ۱۳۹۷ لغایت پایان ۱۴۰۱)

– صادرکنندگانی که به تشخیص دبیرخانه کمیته کارشناسی به دلیل بروز مشکلاتی قادر به ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات در مهلت‌های ارائه‌شده نبوده‌اند و در اختیار داشتن ارز حاصل از صادرات به منظور ایفای تعهدات ارزی را اثبات کنند.

**در خصوص صادرکنندگان دارای پروانه‌های صادراتی از محل ماده ۵۱ قانون امور گمرکی (ورود موقت) سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ که اطلاعات لوح فشرده آنان قبلاً به بانک مرکزی ارسال نشده و مقرر شده بود مراتب در کمیته چهارنفره بررسی و تصمیم‌گیری شود. لذا نظر به بررسی‌های انجام یافته به صورت کلی مقرر شد: اطلاعاتی که به سازمان توسعه تجارت ایران تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ تحویل و ثبت شود، بدون لحاظ مشوق‌های مالیاتی و سایر تسهیلات، بعد از ارسال اطلاعات مورد تأیید گمرکات ورود موقت کننده به بانک مرکزی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی نسبت به رفع تعهد ارزی آن در سامانه‌های ذی‌ربط اقدام کند. در خصوص صادرکنندگانی که بعد از تاریخ یاد شده تا اول بهمن ماه سال جاری نسبت به ارائه درخواست اقدام کرده‌اند، اما با توجه به قطعی سامانه‌های سازمان توسعه تجارت ایران امکان ثبت آن فراهم نشده است نیز وفق مراتب فوق اقدام خواهد شد.

**چنانچه ثبت سفارش از محل صادرات خود (مربوط به صادرات سال‌های ۱۳۹۸-۱۴۰۰) تا تاریخ ابلاغ این مصوبه با نوع تأمین ارز از محل صادرات خود و دارای قبض انبار معتبر (ثبت شده در سامانه جامع انبارها) باشد، به شرط عرضه و فروش حواله ارزی حاصل از صادرات در سامانه نیما و فروش اسکناس در سامانه سنا حداقل به میزان ۳۰ درصد از تفاضل مجموع ارز بازگشتی از تعهدات سررسید شده تا تاریخ ۳۱ فروردین سال ۱۴۰۳، بدون در نظر گرفتن میزان پوشش تعهدات ایفا نشده و درصد عملکرد بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان ترخیص کالای موضوع ثبت سفارش با تصویب کارگروه فراهم می‌شود. مهلت استفاده از مزایای این مصوبه صرفاً تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

**با عنایت به بند ۸ مصوبات پانزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات و امکان ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات قیر و هیدروکربوری با تاریخ اظهار به گمرک آن‌ها قبل از ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ به کلیه روش‌های ذیل بند ۱۳ ماده یک آیین‌نامه اجرایی، مقرر شد سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به اعلام فهرست صادرکنندگان محصولات فوق که تا تاریخ یاد شده نسبت به اظهار کالای مذکور اقدام کرده و هنگام استفاده از روش‌های غیر از نیما با پیغام «صرفاً در سامانه نیما» مواجه شده‌اند، به بانک مرکزی جهت بررسی و ترتیب اثر اقدام شود.

**پیرو بندهای ۱ و ۲ صورت‌جلسه پانزدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ناظر بر تصمیم‌گیری پیرامون عرضه ارز حاصل از صادرات بخشی از زنجیره تولید در سامانه نیما، با توجه به بررسی‌ها و اثرات تصمیم فوق در عرضه‌های انجام شده در بورس کالا مقرر شد صادرات کلیه کدتعرفه های زنجیره فولاد (از ابتدا تا انتها) نسبت به عرضه ارز خود در سامانه نیما از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ اقدام کنند.

منبع اتاق ایران آنلاین
ممکن است از اینها هم خوشتون بیاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.