ابلاغیه چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات و معافیت مالیاتی خدمات فنی و مهندسی

0 85

معدن۲۴: دستورالعمل مربوط به درآمدهای مالیاتی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات و معافیت مالیاتی خدمات فنی و مهندسی از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.
در این بخشنامه تاکید شده است: با توجه به اختیارات حاصل از ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور رفع محدودیت های مالیاتی ایجاد شده برای پرونده های مالیاتی سنوات (۱۴۰۰،۱۳۹۷و ۱۴۰۱) ناشی از اجرای مفاد تبصره ۱ بند ج بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ ابلاغی طی نامه مربوطه بانک مرکزی ایران مقرر شد: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مکلفند نسبت به برگشت ۱۰ درصد از کل مبلغ ارزی درآمد شناسایی شده سالانه برای هر پروژه که معادل ریالی آن صورت های مالی سنوات سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱شناسایی شده است (درآمد شناسایی شده حاصل از ارایه خدمات قبل از کسر هزینه ها که با رعایت استانداردهای حسابدار شناسایی شده است) و به تایید کمیته ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی می رسد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه اقدام می کند. در صورت احراز بازگشت ارز به روش فوق که با رعایت ضوباط بازگشت ارز ناشی از صادرات کالای مرتبط با پروژه صورت خواهد پذیرفت. سازمان امور مالیاتی مکلف به اعمال معافیت به درآمد خدمات فنی و مهندسی سنوات ۱۳۹۷، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خوهد بود.
در راستای مصوبه فوق ضروری است ادارات امور مالیاتی برای اعمالی معافیت مالیاتی نسبت به درآمد حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی ضمن رعایت سایر مقررات موضوعه صرفا اطلاعات مربوط به میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان که توسط دفتر حسابرسی مالیاتی محاسبه و از طریق معاونت فناوری مالیاتی در سامانه ویراش و استخراج اطلاعات مالیاتی مودیان قسمت «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات» بارگذاری می شود بهره برداری می کنند.

ممکن است از اینها هم خوشتون بیاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.