آگهی مزایده عمومی محدوده‌های اکتشافی استان یزد

0 104

معدن ۲۴:اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد در نظر دارد تعدادی از محدوده‌های اکتشافی را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

در راستای اجرای قانون معادن و فصل چهارم آیین نامه اجرایی آن و با رعایت قوانین و مقررات، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های معدنی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد در نظر دارد تعدادی از محدوده‌های اکتشافی را به متقاضیان واجد شرایط بر اساس مشخصات مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir با شماره‌های ۵۰۰۲۰۰۳۴۳۴۰۰۰۰۰۱ (محدوده‌های اکتشافی) واگذار نماید.

متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند جهت آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد مزایده و لیست موضوع آن از روز چهار شنبه مورخ ۱/۰۹/۱۴۰۲ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز در سامانه مذکور حداکثر تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۲/۰۹/ ۱۴۰۲، جهت شرکت در مزایده اقدام و پس از تکمیل، حداکثر تا ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۲ مراحل شرکت درمزایده، ثبت کلیه مدارک مورد نیاز و در نهایت پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) را پیگیری نمایند.

متقاضیان می‌توانند جهت مشاهده وضعیت محدوده‌ها به سامانه کاداستر معادن به آدرس https://cadastre.mimt.gov.ir مراجعه نمایند.

در صورت عدم دریافت اسناد و مدارک تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۲/۰۹/۱۴۰۲ توسط متقاضی از سامانه ستاد، امکان انجام ادامه سایر مراحل در مهلت مقرر میسر نمی‌باشد.

منبع ماین نیوز
ممکن است از اینها هم خوشتون بیاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.